[pft]''(v101^a,|, |v101^b,|, |v101^c,|, |v101^d/)'',[/pft]
[pft](v102^a,|, |v102^b,|, |v102^c,|, |v102^d/)[/pft]
[pft]' Data falecimento : ','',v401'', ', Data sepultamento : ','',v405,'',[/pft]
[pft]if p(v311) then ('Documento : ',v311^a, if p(v311^b) then ', local : ',v311^b, fi/) fi[/pft]
[pft]if p(v303) then 'Fundo : ',v303, fi,if p(v304) then ', Série : ',v304,fi[/pft]
[pft]if p(v306) then 'Localização : ',v306, fi[/pft]