[pft]''(v101'
')'
',[/pft]
[pft](v102'
')[/pft]
[pft]if p(v405) then ' Data falecimento : ','',v401'', ', Data sepultamento : ','',v405,'',fi[/pft]
[pft]if p(v311) then (|Doc.: |v311^a,|, local: |v311^b'
'),fi[/pft]
[pft]if p(v303) then 'Fundo : ','',v303,'', fi,if p(v304) then ', Série : ','',v304,'',fi[/pft]
[pft]if p(v306) then 'Localização : ',v306, fi[/pft]